Годишна профилактика на пожарни касети


Годишната профилактика на пожарни касети е задължителна за всички обекти и се извършва Съгласно Наредба Iз 2377, БДС EN 671-3 и Наредба Iз 2815, поддържането се извършва от обучен персонал на фирми, получили специално разрешение за извършване на тази дейност.

При профилактиката на щателна проверка се подлагат:

1.  Маркучът

2.  Достъпността на системата

3.  Местоположението

4.  Скобите

5.  Водната струя

6.  Затягащите скоби или пръстени

7.  Барабани за маркуча и макарите

8.  Захранващия водопровод

9.  Струйника

10.     Водачи на маркуча

Поставяне на стикер - след контрола и необходимите коригиращи мерки, пожарните макари и системи с маркучи се маркират. Маркировката се извършва чрез "стикер", който не трябва да покрива която и да е от маркировките на производителя.

 

Колко ще ми струва? Изпратете запитване още сега!

Сертификати

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008 за всички процеси, свързани с осигуряването на пожарната безопасност!

 

Разрешение съгласно Наредба № 8121з-647 от 01 Октомври 2014 г. за разрешителна и контролна дейност по пожарна безопасност.

Ново!

Пожарогасене

gallery_on_the_gogallery_on_the_gogallery_on_the_gogallery_on_the_gogallery_on_the_gogallery_on_the_go
Вие сте тук:Начало Допълнителни статии Годишна профилактика на пожарни касети