Наредба Iз-2377

Всички услуги съгласно Наредба Iз 2377
 

Пожарна безопасност за вашия обект!

Всички услуги за осигуряване на пожарната безопасност на вашия обект и поддържането му в изправно техническо състояние.


 

 

Ние сме лицензирана съгласно НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Всички услуги и документи спазват стриктно наредбата, както и действащата българска и европейска нормативна база в областта.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

Колко ще ми струва? Изпратете запитване още сега!