Пожарогасители

Fire_Extinguishers_Maintenace
 

Комплексно техническо обслужване

Извършваме проверка, ремонт и зареждане на всички видове носими и возими пожарогасители.

Разполагаме с екипи от опитни професионалисти, преминали през задължителен курс на обучение и с необходимата професионална техника за извършване на техническо обслужване и ремонт на пожарогасители.

Нашите услуги:


 

 

Фирмата притежава разрешение от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители на територията на Република България съгласно Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. Дружеството притежава специализирани автомобили, оборудвани с необходимите технически средства и инструментариум за изпълнение на различни технически задачи, екипи за технически монтаж и обслужване, собствена складова база и сервиз.

Сервизна ни база е професионално оборудване за техническо обслужване и презареждане на всички видове носими и возими пожарогасители, както и всички видове газови патрони:

Прахов_пожарогасител
Воден_пожарогасител
Водопенен_пожарогасител
Пожарогасител_с_въглероден_двуокис
Пожарогасител_с_газов_патрон
Всички_видове_газови_патрони

 

 

 

 

 

Brandschutz_Technik_MullerСтриктно прилагаме изискванията на БДС EN 3-10:2009,  БДС EN 3-7:2004+A1:2007, БДС EN 3-8:2007, БДС EN 3-9:2007 и БДС ISO 11602-2:2003 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване", като декларира спазване изискванията за качество, сроковете за изпълнение и дадените гаранции.  Сервизните ни бази са оборудвани с най-модерната технология машини за обслужване на всички видове носими и возими пожарогасители на световноизвестният немски производител "Brandschutz Technik Muller". 

Наличната техника за проверка, ремонт и зареждане на пожарогасители е следната:

Стикер за проверка на пожарогасителПожарогасителите, преминали техническо обслужване се маркират със контролен талон (стикер), всеки контролен талон има уникален номер, който съдържа цялата история на сервизни дейности на пожарогасителя съхранени в собствена сервизна база /вид на извършваната дейност, сменени части, гасителен агент, гаранционни срокове на пожарогасителя и т.н./ Ние сме единствените на пазара, интегрирали успешно система за контрол на сервизните дейности при ремонт на пожарогасители. На всеки сервизиран пожарогасител се поставя контролен пръстен на гърловината на съдът, със указана дата на ремонт и цвят на пръстена за съответната година. С това се гарантира, че всеки пожарогасител е бил разглобен и проверено състоянието му.