Пожароизвестителни инсталации

fire_alarm_system_maintenance
 

Правилната поддръжка

Фирмата има дългогодишен опит в изграждането и поддръжката на  пожароизвестителни инсталации, като предлага богат асортимент от услуги съгласно най-новите тенденции и стандарти на пазара в тази област.

Ключът към правилната поддръжка се крие в индивидуалния подход към всеки един обект.Предлагаме оптимални решения, проектирани съобразно специфичните потребности, изискванията и финансовите възможности на всеки един клиент.

Нашите услуги:


 

 

Поддържаме дългогодишно бизнес партньорство със световноизвестни фирми в областта на пожарната безопасност и системите за сигурност, световнопризнати производители като Kidde, Chubb, Marioff, Red Hawk, Onity, Lenel, GE security, Zeta Alarm System, DEF, Advanced Electonics, Wagner, Paradox, Hochiki, Avtech, Pelco, Total Walther GmbH и др. Фирмата разполага с екипи от опитни професионалисти и специализирани автомобили, оборудвани с необходимите технически средства и инструментариум за изпълнение на различни технически задачи, екипи за технически монтаж и профилактика, собствена складова база и сервиз.

Фирмата притежава разрешение за „поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове“ на територията на Република България от ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ ПРИ МВР съгласно НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Фирмата притежава и  сертификат за „Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители“ в съответствие с БДС ISO 11602-2:2000.     
Съгласно Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн. ДВ. бр.81 от 18 Октомври 2011г.), чл. 5, т. 3: „Собствениците или ръководителите на обектите носят отговорност за: поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС), пожарогасителните системи (ПГС), пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина на обектите“!

Предлагаме на своите клиенти абонаменти услуги за поддръжка на пожароизвестителни инсталации, както и цялостна организация на обекта във връзка спазване на правилата и нормите на пожарна безопасност съгласно Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г., Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и всички приложими български и европейски стандарти в областта.

Aбонаментно техническо обслужване на пожароизвестителна система включва: 

Fire_Alarm_test1

Fire_Alarm_test2

Fire_Alarm_test3

 

 

Забележка: Всички контролни задействания на системата се провеждат в режим „Тест” на пожарната централа, като са съобразени и не обезпокояват работата на обслужващия персонал в обекта.

Колко ще ми струва? Изпратете запитване още сега!